top of page
Zoeken
  • Foto van schrijvermjvanbezouw

Start onderzoeksproject "Perspectief en Initiatief


Op 1 januari 2022 zijn we begonnen met het nieuwe onderzoeksproject "Perspectief en Initiatief". In de komende twee jaar zullen Jessie Koen, Maarten van Bezouw en Malte Steinhoff onderzoeken welke factoren ervoor kunnen zorgen dat onzekerheid over werk omgezet kan worden in proactiviteit. Dit onderzoeksproject wordt ondersteund door de Goldschmeding Foundation.


Van onzekerheid naar proactiviteit

Wat is er nodig om onzekerheid om te zetten in proactiviteit? Door ontwikkelingen als flexibilisering en digitalisering ervaren steeds meer mensen onzekerheid en stress over de toekomst van hun werk. Deze onzekerheid maakt het lastig om vooruit te kijken en vooruit te handelen (proactiviteit) en kan zelfs zorgen dat mensen helemaal geen loopbaaninitiatief meer nemen (inactiviteit). Terwijl proactiviteit nu juist onontbeerlijk is om gevoelens van onzekerheid en stress te verminderen en op termijn meer werkzekerheid te creëren. Gezien de groeiende werkonzekerheid in de alsmaar veranderende arbeidsmarkt, is het dus cruciaal dat we weten hoe proactiviteit gestimuleerd kan worden en hoe inactiviteit voorkomen kan worden ten tijde van onzekerheid.


Doelstelling

Dit onderzoeksproject heeft als doel om bloot te leggen welke voorwaarden in de omgeving (organisatie, beleid) kunnen worden gecreëerd om proactiviteit te bevorderen zelfs, of juist, wanneer er onzekerheid heerst. Wat bepaalt of werkonzekerheid leidt tot proactiviteit of juist tot inactiviteit?


Opzet en beoogde impact

Op basis van de bevindingen van Proactiviteit voor Werkzekerheid, bestaande literatuur en gesprekken met stakeholders maken we een inventarisatie van de belangrijkste factoren die proactiviteit bij onzekerheid kunnen stimuleren. Vervolgens toetsen we deze factoren wetenschappelijk om een evidence-based overzicht te krijgen van wat er aangepakt kan worden door werknemers, werkgevers, het maatschappelijk middenveld en overheden om proactiviteit en werkzekerheid te stimuleren. Door verschillende stakeholders te betrekken bij de inventarisatiefase én de implementatiefase kan daadwerkelijke impact worden gerealiseerd en bestendigd. Daarmee draagt het project bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen die dat kan én wil in staat is om een duurzame en succesvolle loopbaan op te bouwen.

139 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page